Naujienos

Sausio pradžioje Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas paskelbė 2016 metų  Kalbų Kengūros Lyderių turo rezultatus.  Jie džiugina – į geriausių darbų autorių sąrašą pateko net du Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos moksleiviai.

Šiais metais nuo 2016m. lapkričio 9 d. iki gruodžio 10 d. vyko Lietuvos „Mokyklų kovos“, kuriose dalyvavo ir „Saulėtekio“ progimnazija.

        Mokytojos D. Jarušaitienė ir  D.Bražionienė bei 3a klasės mokiniai 2016 m. lapkričio-sausio mėn. dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Happy New Year Friends”

VŠĮ „Skraidantys akmenys“ vadovas Valdas Rubel susitiko su trečių klasių moksleiviais.

Jūsų atneštos dovanos pasieks tuos, kuriems labiausiai reikia.

Kalėdiniai sveikinimai jau prasidėjo!

          Skaitymas bet kokio amžiaus žmogui padeda nusiraminti, atsipalaiduoti, pailsėti nuo kasdienių darbų, rūpesčių, pajusti palengvėjimą, išlaisvinti fantaziją, pasvajoti, pasimėgauti gražia literatūrine kalba, sklandžiu pasakojimu.

Lap­kri­čio 24 dieną Joniškio Mato Slančiausko pro­gim­na­zi­joje vyko res­pub­li­kinė meto­dinė užsie­nio kalbų moky­tojų kon­fe­ren­cija „Kūry­biška klasė“.

Spalio – lapkričio mėnesiais aštuntų klasių mokiniai dalyvavo integruotose anglų kalbos ir informacinių technologijų pamokose.

Lapkričio 24 dieną  mokykloje vyko „Eruditų“ konkursas, kurio  tema buvo išskirtinė ir visus vienijanti – „Mano mokyklai – 50“.